TEGNESTUE

Tegnestuen er oprettet i 1998 og er medlem af Praktiserende Arkitekters Råd (PAR).

Udgangspunkt for tegnestuen er at udføre arkitektrådgivning med en høj grad af kvalitet og omhu og at bruge tilstrækkelig tid til den nødvendige indledende undersøgelse og planlægning for at sikre et godt projektmateriale.
Et godt og gennemarbejdet projekt er den bedste garanti for, at en byggesag kan gen-nemføres så smertefrit som muligt med hensyn til kvalitet, på forhånd aftalt økonomi og aflevering til tiden.

Tegnestuens primære arbejdsområde er restaurering af kirker og fredede og bevarings-værdige bygninger i Danmark.

Derudover arbejder tegnestuen også med opgaver inden for byfornyelse samt projektering af individuelle og kvalitetsprægede enfamiliehuse.

For købere – som måske står overfor at skulle foretage deres livs største investering nogensinde i et eksisterende hus - tilbydes ordentligt gennemarbejdede tilstandsrapporter samt energimærkning, som ikke er urimeligt påvirkede af ejer- eller ejendomsmægler-interesser.

Et nyt arbejdsområde, som er under udvikling, er bygherrerådgivning. Tegnestuen tilbyder seriøs og usentimental rådgivning til bygherrer vedrørende idéoplæg, bygge-projekter og budgetter - udarbejdet af andre rådgivere.

Professionel ansvarsforsikring:
Tegnestuen er medlem af Praktiserende Arkitekters Råd (PAR) og omfattet af PAR´s forsikringsaftale med Topdanmark. Tegnestuens professionelle ansvarsforsikring har en dækningssum for tingskade på kr. 2.5 mio.og for personskade på kr. 5 mio. Dette beløb udgør den maksimale grænse for tegnestuens ansvar på byggesagen.

Tegnestuens indehaver:
Arkitekt Morten Krogh Madsen. Født 1. Maj 1957. Seinhuus. Store Heddinge Landsogn, Stevns.

Tidligere beskæftigelse:

 • 1974- 77. Studentereksamen. Samfundssproglig. Køge Gymnasium.
 • 1977- 78. Jurastudium. Københavns Universitet.
 • 1978- 86. Kunstakademiets Arkitektskole. København. Afgang fra: Afdelingen for Restaurering, Arkitekturhistorie og Opmåling.
 • 1986- 94. Ansættelse i Arkitektfirmaet Vilhelm Lauritzen A/S & ApS.
 • 1994- 96. Ansættelse i Arkitektfirmaet Jan S. Hansen, Østrupgaard, Faaborg.
 • 1997- 98. Ansættelse hos Kgl. Bygningsinspektør Johan Fogh v/ Arkitektfirmaet Fogh & Følner ApS, Lyngby.
 • 1998- Etablering af egen tegnestue.

Øvrige hverv:

 • 1998- Beskikket bygningssagkyndig og energikonsulent.
 • 2000- Bygningskyndig for Faaborg Provsti.
 • 2000- 2003- Bygningskyndig for Langelands Provsti.
 • 2003- Konsulent for Kulturarvsstyrelsen. Bygninger.

KROGH MADSENS TEGNESTUE      HOLKEGADE 4 5600 FAABORG      TLF.: 62 63 22 10      MOBIL: 40 36 62 63      MAIL: KROGH@MADSEN.MAIL.DK