KATHRINEBJERG

Hovedbygningen, hvis ældste dele, stammer fra 1805, udgøres i dag af et fritliggende, fem-fløjet bygningsan-læg. Det eksiste-rende tegltag, som var ret skadet efter stormen 3. decem-ber 1999, blev udskiftet med et nyt tag af røde vinge-tagsten. Under tagstenene blev der udført det bedste undertag, man kan få, bestående af tagpap udlagt på et godt bræddeunder-lag. Udført 2000 – 01.

Klik på billederne for forstørrelse.

KROGH MADSENS TEGNESTUE      HOLKEGADE 4 5600 FAABORG      TLF.: 62 63 22 10      MOBIL: 40 36 62 63      MAIL: KROGH@MADSEN.MAIL.DK