SANDAGERGAARD

Eksempel på mindre registreringsopgave udført for frednings-myndighederne. Agerumsladen er gennemgået for skader på de bærende konstruk-tioner med henblik på senere istand-sættelse.

Klik på billederne for forstørrelse.

KROGH MADSENS TEGNESTUE      HOLKEGADE 4 5600 FAABORG      TLF.: 62 63 22 10      MOBIL: 40 36 62 63      MAIL: KROGH@MADSEN.MAIL.DK