TUSE KRO

Huset er opført som nyt 1755 og funge-rede indtil 1908 som kro samt til beboelse for kroværten. Derefter blev bygningerne udnyttet til almindelig bebo-else. Efter at en ny ejer har overtaget huset, er der udført omfattende istand-sættelsesarbejder på bindingsværks-facader og vinduer samt foretaget delvis fornyelse af strå-taget. Indvendigt er de fleste af de oprindelige stuer genskabt. Der er samtidig udført nyt køkken og bade-værelse, ligesom alle tekniske instal-lationer er fornyet. Projektet forventes færdigt i 2005.

Klik på billederne for forstørrelse.

KROGH MADSENS TEGNESTUE      HOLKEGADE 4 5600 FAABORG      TLF.: 62 63 22 10      MOBIL: 40 36 62 63      MAIL: KROGH@MADSEN.MAIL.DK