VESTER HÆSINGE PRÆSTEGAARD

Facadeinstandsættelse (reparation og forny-else af bindingsværk) på sydfynsk præste-gård, samt indvendige instandsættelses-arbejder. Udført 2002.

Klik på billederne for forstørrelse.

KROGH MADSENS TEGNESTUE      HOLKEGADE 4 5600 FAABORG      TLF.: 62 63 22 10      MOBIL: 40 36 62 63      MAIL: KROGH@MADSEN.MAIL.DK