VEJLEDENDE PRISER

Afholdelse af et indledende møde - hvor man ser forholdende på stedet og finder ud af om man kan enes om en fremtidig opgaveløsning – plejer tegnestuen ikke at kræve honorar for.

Hvis bygherre og arkitekt derefter enes om at gå videre med opgaven, kan honoraret til arkitekten beregnes på følgende måder:

  1. På forhånd aftales en maksimal grænse for størrelsen på honorar til arkitekten, som ikke kan overskrides. Hvis arkitekt kan udføre sit arbejde hurtigere/ billigere end oprindeligt skønnet, kommer dette bygherre til gode i form af reduceret arkitekthonorar.
  2. Arkitektarbejder honoreres efter medgået tidsforbrug og arbej-derne betales á conto månedvis bagud.

I begge ovennævnte tilfælde er sagstimelønnen fastsat til kr. 500,- excl. moms.

Jeg skal gøre opmærksom på, at de fleste arkitektfirmaer beregner sig sagstimelønninger på mellem kr. 600 – 750,- excl. moms.

Grunden til min tegnestues mere beskedne sagstimeløn skyldes bl.a. lave huslejeomkostninger og at indehaveren ikke jævnlig bliver skilt til fordel for yngre (læs: dyrere i drift) kvinder.

Dertil kommer, at tegnestuens indehaver ikke insisterer på at køre i Jaguar E eller Mercedes SL - selvom jeg da gerne ville have en engang. I stedet lægges vægt på at yde fornuftig og seriøs rådgivning til rime-lige priser til gavn for ejere og bygherrer

KROGH MADSENS TEGNESTUE      HOLKEGADE 4 5600 FAABORG      TLF.: 62 63 22 10      MOBIL: 40 36 62 63      MAIL: KROGH@MADSEN.MAIL.DK